Logistyka marketingowa

Logistyka marketingowa (zarządzanie logistyczno-marketingowe) - zintegrowana funkcja marketingu i logistyki, nastawiona na realizację ich celów. Zarządzanie logistyczno-marketingowe stanowi swego rodzaju wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji zarządzania, tj. logistyki - przekrojowo zorientowanej na przepływy, oraz marketingu - zorientowanego na rynek. Podstawą jest spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów. Logistyka marketingowa zawiera w sobie zarówno elementy logistyki dystrybucji, jak i składniki logistyki zaopatrzenia.

Zadania

Logistyka marketingowa opiera się na realizowaniu celów:
  • szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany popytu i potrzeby klientów;
  • utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klientów;
  • utrzymanie odpowiednich relacji z klientami i kooperantami;
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej;
  • obsłużenie klientów przy jak najniższym dla nich koszcie.


Z jednej strony, zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane jest poprzez skoordynowane działania marketingowe dotyczące produktu, ceny, promocji i dystrybucji, oraz poprzez oferowaną przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca.

Celem logistyki marketingowej jest przede wszystkim osiągnięcie niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.