Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji - dotyczy organizacji transportu w celu sprzedania wyrobów końcowych i dostarczenia ich odpowiednim klientom przy jak najniższych kosztach. Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi kupującego. Im wyższy poziom logistyki dystrybucji, tym większa jest konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Spis treści

ZakresZakres logistyki w dystrybucji obejmuje:
 • przyjmowanie,rejestrację i realizację zamówień,
 • przechowywanie i sortowanie produktów, kontrolę zapasów,
 • spedycję (pośrednictwo przewozowe),
 • załadunek i rozładunek partii produktów,
 • transport,
 • rozliczanie transakcji,
 • przepływ i dostarczanie danych do SIM.


Kryteria oceny poziomu obsługi klienta • dobra organizacja procesu dystrybucji;
 • terminowość wykonania zadań;
 • dopasowanie podaży towarów przedsiębiorstwa do popytu;
 • zapewnienie klientowi wsparcia organizacyjnego i technicznego;
 • rozwinięcie sieci dystrybucji i jej dostępność dla klientów.


DystrybucjaNajczęściej producenci aby sprzedać produkt korzystają z pośredników. Rzadko zdarza się aby wyprodukowane dobro trafiało bezpośrednio do klienta. Klienta finalnego od uzyskania towaru mogą dzielić granice. Im lepiej z problemami i partnerami poradzi sobie logistyka dystrybucji danego przedsiębiorstwa, tym lepszy będzie zbyt towarów. Przeszkody, które występują mogą być typu:
 • przestrzennego (odległość punktu dystrybucji od miejsca wyprodukowania);
 • czasowego (czas jaki upłynął od wyprodukowania do sprzedania produktu);
 • asortymentowego (zróżnicowanie oferty oraz wpływ konkurencji na wybór przez klienta towaru);
 • ilościowego (zaspokojenie zapotrzebowania w odpowiedniej ilości).


ZadaniaLogistyka dystrybucji ma za zadanie:
 • koordynację przepływu towarów w celu optymalnego zaspokojenia popytu;,
 • zbieranie informacji na temat popytu;
 • organizację transportu, magazynowania i sieci dystrybucji;
 • tworzenie asortymentu handlowego;
 • pakowanie produktów.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.