Logistyka

Logistyka - dziedzina nauki zajmująca się zarządzaniem przepływem surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz informacji. Logistyka w przedsiębiorstwie koncentruje się na dostarczeniu właściwych produktów bądź materiałów, we właściwej ilości, cenie i jakości w odpowiednim czasie i miejscu, właściwemu konsumentowi. Celem logistyki jest zarządzanie łańcuchami dostaw i projektami, oraz poprawianie efektywności procesów i redukcja kosztów. Głównym priorytetem jest także zadowolenie klienta i zapewnienie sprawności oraz szybkości przepływu rzeczowego i informacyjnego.

Spis treści

Zakres logistyki

W skład logistyki wchodzi:

Ze względu na obszar działania, logistykę dzielimy na:
 • mikrologistykę – zajmującą się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie pojedynczego przedsiębiorstwa;
 • mezologistykę – zajmującą się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie pojedynczego działu gospodarki;
 • makrologistykę – zajmującą się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie całej gospodarki krajowej;
 • eurologistykę – obejmującą swoim zasięgiem kontynent europejski;
 • logistykę globalną – obejmującą swoim zasięgiem cały świat.


Funkcje logistykiObszary logistyki przedsiębiorstwZe względu na sfery działania, logistykę dzielimy na :
 • logistyka zaopatrzenia - obejmuje sferę zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Skupia się ona na badaniach rynku, decyzjach dotyczących zakupu i produkcji, zarządzaniu dostawami, zamówieniami i ich kontrolą.
 • logistyka produkcji - obejmuje różne zagadnienia związane z produkcją, np. jej planowanie i sterowanie przebiegiem, jak również jej synchronizację i kontrolę.
 • logistyka dystrybucji - obejmuje kształtowanie, sterowanie i kontrolę wszystkich procesów polityki dystrybucyjnej które są konieczne do przetransportowania dóbr (gotowych produktów i towarów handlowych) od przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego do jego klientów. Ważne jest aby zaspokoić popyt w odpowiednim czasie, miejscu i ilości.
 • logistyka transportu - obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem koncepcji i narzędzi logistycznych w transporcie materiałów i ludzi.
 • logistyka marketingowa - połączenie logistyki zaopatrzenia oraz logistyki dystrybucji. Nazwa wzięła się stąd, iż elementy te stanowią wspólną część zainteresowania logistyki i marketingu.
 • logistyka odzysku - obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego zagospodarowania. Jak sama nazwa wskazuje przypływy te są ukierunkowane odwrotnie, niż w tradycyjnie pojmowanej logistyce.
 • E-logistyka - obejmuje aspekty wykorzystania Internetu i systemów informatycznych celem współpracy i integracji w łańcuchach i sieciach dostaw. Jest elementem szerszej koncepcji e-SCM.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.