System informacji logistycznej Przekierowano ze strony: Logistic Information System ang. Logistic Information System, LIS

System informacji logistycznej - jego istotą jest gromadzenie i przetwarzanie danych, służących podejmowaniu decyzji logistycznych oraz udostępnianie informacji uzyskanych po ich przetworzeniu. Celem wymiany danych jest integracja.

Od dokładnych informacji uzależniony jest cały system logistyczny, a ewentualny błąd lub brak danych mogą przyczynić się do strat nie tylko w jednym przedsiębiorstwie, lecz w całym łańcuchu dostaw. Konieczna zatem jest szybka i dokładna wymiana informacji oraz ich odpowiednie wykorzystanie. System obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze biorące udział w świadczeniu usługi logistycznej, czyli dostawców, pośredników, spedytorów, przewoźników, dystrybutorów oraz odbiorców.

Spis treści

FunkcjePodstawowymi funkcjami pełnionymi przez system informacji logistycznej są:
 • pozyskiwanie danych, np. śledzenie ruchu towarów, informacje od klientów, dostawców bądź partnerów biznesowych, dane pochodzące z procesu produkcyjnego;
 • udostępnianie danych innym uczestnikom łańcucha dostaw;
 • gromadzenie danych i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania;
 • przetwarzanie danych w celu nadania im wartości informacyjnej;
 • obsługa klienta i komunikacji, zorientowanej na doskonalenie relacji klienta z dostawcą;
 • planowanie i sterowanie, związaną z wyprzedzaniem w czasie wymagań klientów i monitorowaniem przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu;
 • koordynacja, powiązanie działań logistycznych w jeden spójny system.


Źródła danychInformacje mogą być podzielone na kategorie w zależnośći od źródła ich pochodzenia. Dane mogą pochodzić z:
 • procesów transportowych, (dokumenty papierowe, położenie ładunku i taboru);
 • procesów magazynowych, (dane o składowanych towarach);
 • elektronicznej wymiany danych z klientami oraz partnerami biznesowi;
 • produkcji;
 • badań marketingowych.


TechnologiaDo przesyłania danych w systemie informacji logistycznej wykorzystywane są technologie:
 • łącza satelitarne;
 • łącza radiowe;
 • internet, sieci lokalne;
 • telefonia komórkowa.


CharakterystykaCechy systemów informacji logistycznej:
 • kompleksowy charakter funkcjonalny - obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa;
 • wysoki stopień integracji danych i procesów - dotyczy wymiany danych zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa między odpowiednimi modułami jak i z partnerami rynkowymi;
 • budowa modułowa i otwartość - umożliwia tworzenie połączeń z systemami zewnętrznymi;
 • elastyczność strukturalna i funkcjonalna - zapewnia maksymalne dostosowanie rozwiązań do potrzeb przedsiębiorstwa jak również umożliwia jego modyfikację i dynamiczne dopasowanie;
 • zaawansowanie merytoryczne - zapewnia całkowite informatyczne wspomaganie procesów;
 • zaawansowanie technologiczne - gwarantuje stosowanie najnowszych osiągnięć z zakresu technologii informatycznej;
 • zgodność z polskim ustawodawstwem.


SystemyTypy systemów:
 • Systemy Transakcyjne Przetwarzania Danych - TPD (Transaction Processing Data Systems - TPS), zwane też Systemami Elektronicznego Przetwarzania Danych) Electronic Data Processing - EPD);
 • Systemy Informowania Kierownictwa - SIK (Management Informatio Systems - MIS), na tym szczeblu rozwoju często utożsamiany z Systemami Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych (Relational Data Base Management Sysytems - RDBMS);
 • Systemy Wspomagania Zarządzania - SWZ (Management Support Systems - MSS);
 • Systemy Informacyjno - Wykonawcze - SIW (Executive Information Systems - EIS), utożsamiane niekiedy z Systemami Wspomagania Naczelnego Kierownictwa (Executive Support Systems - ESS);
 • Systemy Eksperckie - SE (Expert Systems - ES);
 • Systemy Wspomagania Decyzji - SWD (Decision Support Systems - DSS);
 • Logistyczne Systemy Informacji - LIS (Logistics Information Systems - LIS);
 • Systemy Sztucznej Inteligencji - SSI (Artificial Inteligence Systems), utożsamiane często z Systemami Sieci Neuronowych - SNN (Artificial Neuron Networks - ANN),
 • Systemy Automatyzacji Biura - SAB (Office Automation Systems - OAS);
 • Systemy Komputerowego Projektowania - SKP (Computer Aided Designing - CAD);
 • Systemy Komputerowego Wspomagania Produkcji - SKW (Computer Aided Manufacturing - CAM);
 • Systemy Komputerowego Wspomagania Inżynierii - SKI (Computer Aided Engineering - CAE).


Zobacz też

Bibliografia

 • E. Gołembska: Kompendium wiedzy o logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Poznań 1999
 • M. Sołtysik: Zarządzanie logistyczne AE, Katowice 1996
 • http://mfiles.pl/pl/index.php/System_informacji_logistycznej
 • http://logistyka.wiedza.diaboli.pl/logistyczny-system-informacji/
 • http://docs8.chomikuj.pl/277901099,0,0,zadania-i-elementy-systemu-informacji-logistycznej-(3-str).doc
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.