Logforum

LogForum – elektroniczne czasopismo naukowe, stanowiące forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania i organizacji oraz logistyki.

Charakterystyka pisma

Pismo zostało założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Ukazuje się od 15 kwietnia 2005 cztery razy do roku. Czasopismo wydawane jest również w formie papierowej (nakład 300 egzemplarzy) i przekazywane do bibliotek, jednostek badawczych i szkół wyższych.

Każdy zeszyt naukowy składa się z 5-7, liczących kilka lub kilkanaście stron artykułów napisanych w języku polskim lub angielskim, które są uprzednio recenzowane przez radę naukową. W skład rady wchodzi 11 naukowców z uczelni polskich i zagranicznych. Przewodniczącym rady jest Andrzej Korzeniowski.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.