Chaku-chaku Przekierowano ze strony: Load-load line ang. load-load line

Chaku-Chaku (chaku chaku rain, dosłownie z języka japońskiego oznacza ładuj-ładuj) - Metoda ciągłości przepływu materiału i realizacji operacji produkcyjnych przez jednego operatora. Jest to łączenie czynności często z kilku stanowisk w jedno gniazdo produkcyjne. Wdrażanie chaku-chaku odbywa się często równocześnie razem z 5S lub bezpośrednio po wdrożeniu 5S. Bardzo istotnym czynnikiem w prawidłowym wdrożeniu chaku-chaku jest wprowadzenie wysokiego poziomu standaryzacji metody pracy z zachowaniem zasady "ekonomiki ruchów elementarnych" i ergonomicznego kształtowania stanowisk.

Korzyści

Korzyści przy wdrażaniu chaku-chaku są następujące:
  • eliminacja zbędnych ruchów wielokrotnej manipulacji przedmiotami
  • skrócenie czasu przepływu materiału przez eliminację zasady "seria-kolejka"
  • wprowadzenie przepływu jednej sztuki (one piece flow) w skali mikro (stanowiska/gniazda roboczego)
  • redukcja zapotrzebowania na powierzchnię
  • eliminacja czasów oczekiwania pracowników (tj. często spotykane na słabo zorganizowanej linii montażowej)


Bibliografia

Chaku-chaku na Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.