List przewozowy

List przewozowy - dokument zawierający fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. W niektórych przypadkach jest potwierdzony certyfikatem zgodności (certificate of confirmity), wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą/audytującą. List przewozowy stanowi niejednokrotnie podstawę dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od wartości przewożonego towaru.

Najczęściej wystawiony jest w 4 egzemplarzach:
 • wtórnik – dla nadawcy;
 • ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru;
 • oryginał – dla przewoźnika, wydawany jest odbiorcy;
 • grzbiet – dla przewoźnika, zostaje w stacji nadania.

InformacjeW liście powinny się znaleźć informacje dotyczące:
 • rodzaju transportowanego towaru;
 • numery referencyjne odbiorcy i przewoźnika (może to być numer zamówienia lub kontraktu);
 • ilość transportowanego towaru;
 • wartość transportowanego towaru;
 • adres sprzedawcy;
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • miarę jednostkową;
 • cenę jednostkową;
 • podpis osoby zlecającej transport oraz osoby odpowiedzialnej za transport;
 • adres miejsca docelowego.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.