Linia usług (ITIL) ang. line of service, LOS

Linia usług - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) cyklu zycia usługi zgonie z ITIL usługa podstawowa lub pakiet usług oferujący wiele opcji świadczenia usługi. Linia usług jest zarządzana przez właściciela usługi, a każda opcja jest przeznaczona do wspierania danego segmentu rynkowego.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.