Liczba Millera

Liczba Millera - maksymalna liczba informacji jaką człowiek jest w stanie rozróżnić bezpośrednio.

Spis treści

Historia

Liczba Millera, jak sama nazwa wskazuje, została ustalona przez George'a Millera w 1956 roku na podstawie badań psychologicznych nad zapamiętywaniem informacji. Liczba ta waha się w zależności od rodzaju informacji do zapamiętania (dźwięk, smak, obraz, liczba), ale zawsze jest to około 7. Ze względu na tę różnorodność przyjmuje się rozrzut między 5 a 9, czyli 7±2.

Zastosowanie

Liczbę Millera stosuje się wszędzie tam, gdzie prezentuje się informacje człowiekowi. Przykładem może być przekazanie użytkownikowi wiele pozycji (menu, produkty etc.). W takim przypadku lepiej jest podzielić je na kategorie tak, aby użytkownik miał ich do wyboru 5-9. Jeśli ten podział nie wystarcza, można dokonać kolejnego podziału na podkategorie - zgodnie z badaniami Millera takich podziałów można dokonać do siódmego poziomu "w głąb" – to z kolei jest ograniczeniem pamięci krótkotrwałej.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.