Licencjat

Licencjat - w Polsce najniższy tytuł zawodowy, nadawany absolwentom studiów I stopnia. Tytuł ten oznacza osiągniecie wykształcenie na poziomie wyższym zawodowym.

Tytuł licencjata w innych krajach

W Niemczech tytuł licencjat bywa używany m.in. na fakultetach ewangelicko-teologicznych, ma on tam jednak inne znaczenie niż w Polsce, jest bowiem równy tytułowi doktora. Podobne znaczenie tytuł ten ma także w wielu krajach skandynawskich, np. w Szwecji licencjat nadawany jest po 2 latach studiów doktoranckich, natomiast doktorat po czterech (można też zrezygnować z licencjatu). Z kolei w Belgii licencjat był przed wejściem w życie procesu bolońskiego tytułem przyznawanym absolwentom cztero- lub pięcioletnich studiów na uniwersytetach, czyli odpowiednikiem polskiego tytułu magistra. Sytuacja ta wprowadza wieloznaczność, zacierającą europejską tradycję naukową.

Tytuł bakałarza (licencjata) jest także obecnie nadawany w krajach anglosaskich (ang. bachelor), Rosji (ros. бакалавр) i na Ukrainie. Nie zawsze odpowiada on licencjatowi (zawodowemu) ponieważ może wymagać 4-5 lat studiów, a nie 3-4 lat jak w przypadku licencjatu. Historycznie to bakalaureat był pierwszym stopniem naukowym nadawanym przez uczelnie europejskie od XIII wieku. W dawnej Polsce było to także popularne określenie nauczyciela szkoły elementarnej.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 21 października 2015 r.