Lepka podłoga

Lepka podłoga - sytuacja, w której nie istnieje lub rzadko istnieje możliwość awansu na wyższe stanowisko. Pracownicy tkwią "przylepieni" do obecnej funkcji, nie mając możliwości awansu i rozwoju zawodowego.[1][2][3] Zjawisko lepkiej podłogi dotyczy zwłaszcza zawodów o niskim statusie społecznym (np. krawcowa, sprzątaczka), które często są także silniej sfeminizowane niż zawody umożliwiające normalną ścieżkę awansu[4]

Pojęcia lepka podłoga nie należy mylić z pojęciem szklanego sufitu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.