Przywództwo (MSP) Przekierowano ze strony: Leadrship (MSP) ang. leadrship

Przywództwo - umiejętność ukierunkowania, wpływania i motywowania innych do uzyskania lepszego rezultatu.[1]

Spis treści

Przywództwo vs. Zarządzanie

W zarządzaniu programem zgodnie z MSP, metodyka nakazuje zespołowi zarządzającemu programem rozróżniać pomiędzy przywództwem (ang. leadership) a zarządzaniem (ang. management). Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze różnice, które MSP wyjaśnia przeciwstawiając naturę przywództwa naturze zarządzania:

PrzywództwoZarządzanie
jest szczególnie pożądane w kontekście zmiany biznesowej; wyjaśnia stan istniejący oraz wizję przyszłości i jest szczególnie potrzebne w przypadku napięć pomiędzy nimijest zawsze potrzebne, zwłaszcza w kontekstach zwykłej działalności biznesowej, i koncentruje się w większym stopniu na ewolucyjnej lub ciągłej poprawie
jest nastawione na wyjaśnianie "co?" i "dlaczego?"koncentruje się na wskazaniu "jak?” i ,"kiedy?"
jest ukierunkowane na orientację (strategię), efektywność i celjest zorientowane na szybkość, skuteczność i jakość
jest nakierowane na efektywne wpływanie na ludzi, w tym również na komunikowanie się w sytuacjach "twarzą w twarz"skupia się na efektywnej kontroli realizacji zadań w odniesieniu do specyfikacji lub planów
jest ukierunkowane na znaczenie, cel i wartośćjest ukierunkowane na realizację, zadania i procesy


Zarówno przywództwo jak i zarządzanie są w programie niezbędne i brak albo nierównowaga pomiędzy nimi narażają program na porażkę. Metodyka nie wskazuje konkretnych stylów przywództwa podkreśla jedynie jego wagę i znaczenie szczególnie w odniesieniu do ról Właściciela Programu, Kierownika programu oraz Kierownika/koordynatora zmiany biznesowej.

Przywództwo w programie

Zarządzanie potrzebne jest zawsze natomiast przywództwo stanowi kluczowy czynnik przesądzający o zdolności do wprowadzenia zmiany w firmie. Zarządzanie programem jest najbardziej efektywne, gdy o zagadnieniach dyskutuje się bez ograniczeń, ryzyko ocenia się w sposób otwarty. Wymaga to określonego stylu przywództwa i zbudowania kultury, które zachęcają do dzielenia się informacją pomiędzy projektami a programem, pomiędzy zespołami, pomiędzy pracownikami i menedżerami.

Przywództwo w MSP rozumiane jest jako:
 • Tworzenie wizji, wykazywanie zdolności wyobrażenia korzystnej przyszłości i komunikowania tej przyszłości interesariuszom
 • Przyznanie właściwych uprawnień do podejmowania decyzji, zapewniające autonomię potrzebną poszczególnym osobom do efektywnego pełnienia. Powinny być wspomagane odpowiednim systemem motywacji,nagradzania i oceny.
 • Widoczne zaangażowanie i uprawnienia z wystarczająco wysoką pozycją w firmie, pozwalającą:
  • Zagwarantować, że właściwe zasoby są dostępne dla programu
  • Angażować interesariuszy i wpływać na ich postawy
  • Oceniać priorytety programu na tle priorytetów dotyczących działań biznesowych
  • Zapewnić koncentrację na realizowaniu korzyści biznesowych
 • Odpowiednie umiejętności i doświadczenie dla aktywnego zarządzania:
  • Zagadnieniami związanymi z kulturą organizacji osobami zaangażowanymi we wprowadzanie zmiany
  • Finansami programu oraz występującymi sprzecznymi zapotrzebowaniami na zasoby
  • Koordynacją projektów w ramach programu, umożliwiającą przejście do nowego modelu funkcjonowania z jednoczesnym utrzymaniem działalności biznesowej
  • Zarządzaniem ryzykiem napotkanym w trakcie realizacji programu


Zobacz też

Przywództwo i angażowanie interesariuszy

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.