Kwota importowa

the amount of import

Kwota importowa - przepisy rządowe, które ograniczają wysokość importu. Obecnie dzięki pracy Światowej Organizacji Handlu zabronione jest tworzenie nowych kwot importowych (wyjątek stanowią kwoty tymczasowe, powstałe z powodu zakłóceń rynku), a te już istniejące są redukowane.

Warunki wprowadzenia kwot importowych

"Kwoty importowe mogą być wprowadzone przez rząd lub zaistnieć w wyniku negocjacji z krajami eksportującymi, zakończonych zgodą na to, aby ograniczyć wielkość eksportu"[1].

Konsekwencje wprowadzenia kwot importowych

Kwoty importowe dotyczą bezpośrednio ilości importowanych towarów. Nie oznacza to jednak, że owe działania nie mają swoich konsekwencji w cenie krajowych towarów, do których się odnoszą. Ograniczenia ilościowe importu zmniejszają podaż, konsekwencją czego są ceny wyższe niż w warunkach wolnego handlu. Mechanizm kwot importowych prowadzi do tego samego co cła, a mianowicie do wyższych cen, które będą musieli płacić konsumenci. Kwoty importowe są także zagrożeniem ze strony innych krajów. Zmniejszenie importu danego kraju prowadzi do zmniejszenia również eksport tego drugiego kraju. W rezultacie kwoty importowe doprowadzą ostatecznie do tego, że osłabnie handel światowy. Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach recesji.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.