Kwit dokowy

Kwit dokowy - potwierdzenie przyjęcia towaru przez załadowcę do składu portowego lub dokowego, w celu załadowania na statek.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.