Kwestionariusz samoopisowy ang. self-report inventory

Kwestionariusz samoopisowy - rodzaj testu psychologicznego w formie Kwestionariusza lub ankiety. Zwykle test tego typu składa się z bezpośrednich pytań dotyczących m.in. zachowań i cech osobowości, kojarzonych z zaburzeniami psychicznymi lub konkretnymi typami osobowości. Kwestionariusz samoopisowy przeprowadza się, aby móc uzyskać wgląd w osobowość lub chorobę osoby badanej. Wypełnienie większości kwestionariuszy samoopisowych zajmuje od 5 do 15 minut, jednak istnieją takie, którym trzeba poświęcić nawet do trzech godzin (np. MMPI). Mogą być skonstruowane np. na podstawie teorii osobowości. Zwykle przybierają formę zadań typu prawda-fałsz, ale osobom badanym mogą być również przedstawione pary stwierdzeń, z których muszą wybrać jedno, które najbardziej do nich pasuje.

ProblemyJednym z największych problemów związanych z testami samoopisowymi jest fakt, że osoba badana może wyolbrzymiać pewne objawy, aby jej sytuacja wydawała się gorsza lub wręcz przeciwnie, umniejszać je, aby zminimalizować tym samym swoje kłopoty. Jednak pewne rodzaje testów są skonstruowane w taki sposób, aby osoba badana nie miała możliwości takich zachowań (np. MMPI, MBTI).

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.