EPQ-R Przekierowano ze strony: Kwestionariusz Osobowości Eysencka ang. Eysenck Personality Questionnaire, Eysenck Personality Questionnaire-Revised, Kwestionariusz Osobowości Eysencka

EPQ-R - Kwestionariusz służący do oceny cech osobowości osoby badanej. Teoria Eysencka bazuje głównie na założeniach psychologii i genetyki. Mimo tego, że Eysenck był behawiorystą, który uważał, że wyuczone nawyki mają ogromne znacznie, postrzegał różnice w osobowości jako skutek dziedzictwa genetycznego. Dlatego jego głównym zainteresowaniem jest temperament, czyli wrodzony aspekt osobowości związany z genetyką.

Spis treści

Wymiary osobowościEysenck wyróżnił następujące wymiary osobowości:
 • Ekstrawersja/Introwersja - osoba ekstrawertyczna jest otwarta, rozmowna, pozytywnie wpływa na innych, podczas, gdy introwertycy są powściągliwi i kierują się rozsądkiem;
 • Neurotyzm/Zrównoważenie emocjonalne - neurotyk to osoba, która nie potrafi kontrolować swoich emocji, jest nerwowa i bardzo emocjonalna, źle znosi stres;
 • Psychotyzm/Zdrowie psychiczne - zachowanie psychotyczne cechuje się agresją, impulsywnością. Osoba, która w badaniu uzyskała wysoki wynik w tej skali, jest zimna, nieufna, nie potrafi współczuć, ma urojenia prześladowcze.


Używane skaleEPQ-R wykorzystuje 4 główne skale oparte na wymiarach osobowości:
 • Psychotyzm (P),
 • Ekstrawersja (E),
 • Neurotyzm (N),
 • Skala Kłamstwa (K) - skala kontrolna, dzięki której można ocenić tendencję człowieka do przedstawiania siebie w korzystniejszym świetle.

Skale dodatkoweDodatkowe skale to:
 • Skłonność do uzależnień (UZ),
 • Skłonność do przestępstw (PRZ).
Dzięki dodatkowym skalom można zidentyfikować osoby zaburzone.

Opis testuTest EPQ-R jest złożony z trzech części:
 • arkusza pytań (wraz z instrukcją);
 • arkusza odpowiedzi;
 • czterech kluczy.


Na test składa się 100 pytań, przy czym należy wymieszać pytania z różnych skal:
 • skala N - 24 pytania;
 • skala E - 23 pytania;
 • skala P - 32 pytania;
 • skala K - 21 pytań.


Na arkuszu odpowiedzi widnieją m.in. numery pytań, przy których można zobaczyć napis "tak" oraz "nie" - uczestnik badania wybiera tylko jedną odpowiedź. Kiedy arkusz zostanie przewrócony na drugą stronę, widzi się na niej tabelę - tutaj należy wpisać wyniki, które osoba badana osiągnęła w każdej ze skal. Jest również wydzielone miejsce na interpretację. Do każdej skali przyporządkowany jest klucz odpowiedzi w formie przezroczystej kalki. Jest on taki sam dla wersji polskiej i angielskiej.

ProceduraTest EPQ-R może być przeprowadzony grupowo (w takim badaniu należy zadbać o usadzenie uczestników w odpowiednich odległościach od siebie) lub indywidualnie. Średni czas wypełniania kwestionariusza waha się między 20-25 minut (jednak czas badania nie jest ograniczony). Uczestnicy badania zapoznają się z instrukcją i zakreślają kółkiem odpowiedź "tak" lub "nie"; jeśli nie mogą się zdecydować na odpowiedź, muszą wybrać tę będącą najbliżej prawdy. Na koniec osoba badana sprawdza, czy nie pominęła któregoś pytania. Robi to również osoba przeprowadzająca badanie (w obecności uczestników).

Obliczanie i interpretacja wynikówDo obliczania wyników służą klucze - należy je przyłożyć do arkusza odpowiedzi w taki sposób, aby numery w kluczu i na arkuszu pokrywały się ze sobą. Jeśli odpowiedź jest zgodna z kluczem, przyznaje się 1 punkt, a w przeciwnym przypadku - 0. W ten sposób powstaje wynik surowy, który należy wpisać w tabelce znajdującej się na drugiej stronie arkusza odpowiedzi (oznaczenie WS), skorzystać z tabel A-D, a na końcu ustalić interpretację.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.