Kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii

Kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii są ogólnie przyznawane przez organizacje zawodowe, zgodnie z ich statutami. Kwalifikacje te są przedmiotem dyrektyw europejskich dotyczących kwalifikacji zawodowych. Większość z nich, ale nie wszystkie, są licencjonowane.

Lista tytułów zawodowych w Wielkiej Brytanii

Zobacz też

Bibliografia

British professional qualifications na Wikipedii en

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.