Kwalifikacja dostawców

Kwalifikacja dostawców - przypisanie dostawców do odpowiednich grup na podstawie zebranych informacji. Proces kwalifikacji wiąże się z powstaniem bazy danych potencjalnych dostawców.

Etapy kwalifikacji

 • Zbieranie informacji o potencjalnych dostawcach,
 • Wybór dostawcy i ustalenie warunków współpracy,
 • Ocena dostawców i doskonalenie współpracy
 • Zakończenie współpracy.


Kryteria kwalifikacji • terminowość dostaw;
 • posiadanie przez dostawcę certyfikatów;
 • rekomendacja naszych klientów;
 • wynik audytu u dostawcy;
 • kontrola wyjściowa dostaw;
 • certyfikacja wyrobów;
 • inne dowody na jakość dostaw;
 • cena.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.