Kwalifikacja dostawców

Kwalifikacja dostawców - przypisanie dostawców do odpowiednich grup na podstawie zebranych informacji. Proces kwalifikacji wiąże się z powstaniem bazy danych potencjalnych dostawców.

Etapy kwalifikacji

  • Zbieranie informacji o potencjalnych dostawcach,
  • Wybór dostawcy i ustalenie warunków współpracy,
  • Ocena dostawców i doskonalenie współpracy
  • Zakończenie współpracy.


Kryteria kwalifikacji  • terminowość dostaw;
  • posiadanie przez dostawcę certyfikatów;
  • rekomendacja naszych klientów;
  • wynik audytu u dostawcy;
  • kontrola wyjściowa dostaw;
  • certyfikacja wyrobów;
  • inne dowody na jakość dostaw;
  • cena.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.