Księgowanie

Księgowanie - dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych. Zapisy dotyczą zaszłości gospodarczych mających wpływ na zmianę stanu majątkowego przedsiębiorstwa. Podstawą zapisów są dowody księgowe. Zapis księgowy powinien określać (co najmniej): rodzaj zaszłości ("treść"), datę zaszłości, kwotę, dane identyfikujące Dokument będący dowodem księgowym.

Zapisu dokonuje się równocześnie na co najmniej dwu urządzeniach księgowych:

Księgowanie jest zadaniem księgowości.Wykwalifikowany pracownik księgowości to księgowy. Pracownik pomocniczy, zajmujący się księgowaniem na kontach to Kontysta.

Zobacz też

Bibliografia

Księgowanie na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.