Kryteria wyboru dostawców

Kryteria wyboru dostawców - czynniki brane pod uwagę przy wyborze dostawcy niezbędnego do efektywnego realizowania planu związanego z podstawową działalnością handlową, produkcyjną lub usługową.

KryteriaDokonując wyboru dostawcy należy kierować się:
 • Czasem - potencjalny dostawca jest sprawdzany pod względem:
  • dotrzymywania terminów dostaw;
  • gotowości do realizacji dostaw na warunkach klienta;
  • szybkości realizacji niezaplanowanych dostaw;
  • wyrozumiałości przy zakłóceniach w realizacji kontraktu o dostawę.
 • Ceną - ważnym czynnikiem przy wyborze dostawcy jest cena i warunki dostawy. Firma dokonująca wyboru sprawdza:
  • poziom ceny;
  • stabilność ceny;
  • kto ponosi koszty dostawy i transportu;
  • wysokość rabatów;
  • możliwość negocjacji cenowych.
 • Serwisem - w przypadku dostawców np.: maszyn i urządzeń odbiorcy uzyskują informację o:
  • zakresie serwisu w czasie dostawy i po niej;
  • lokalizacji Magazynów części zamiennych;
  • szkoleń i instruktaży w zakresie obsługi urządzeń;
  • realizacji reklamacji.
 • Niezawodnością - obejmuje realizację dostawy oraz jej regularność i terminowość.
 • Potencjałem - uwzględnia:
  • obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolności techniczne;
  • umiejętności zarządcze i organizacyjne;
  • sterowanie produkcją;
  • zdolność dostawcy do zapewnienia wymaganej jakości i ilości materiałów we właściwym czasie.
 • Kondycją finansową - w przypadku dostawcy o niestabilnej sytuacji finansowej istnieje niebezpieczeństwo zakłóceń w zapewnianej przezeń regularnej długoterminowej obsłudze. Finansowy upadek dostawcy staje się głównym problemem i źródłem zakłóceń w działalności łańcucha dostaw.
 • Lokalizacją - firma musi rozważyć, jakiego dostawcę wybrać - miejscowego czy też zlokalizowanego w większej odległości. Dostawcy dalej położeni od nabywcy mogą mu zaoferować niższe ceny, większe umiejętności techniczne, większą niezawodność dostaw i wyższą jakość. Firmy mogą również być zainteresowane źródłem dostaw dla dostawcy oraz mogą się spodziewać ryzyka dostawy, w przypadku innej narodowości niż polska. Na korzyść miejscowych dostawców przemawiają takie fakty jak:
  • możliwość realizacji pilnych zamówień;
  • dotrzymywania ustalonych terminów;
  • możliwość ściślejszej współpracy między dostawcą a nabywcą.


Bibliografia

 • S. Krawczyk: Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • T. Wojciechowski: Marketing i Logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995
 • Magdalena Chałka: Kryteria wyboru dostawców, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.