Kryteria lokalizacji hurtowni

Kryteria lokalizacji hurtowni - kryteria według których wyznacza się optymalne rozmieszczenie hurtowni i jednoczesne zmniejszenie kosztów oraz stworzenie dobrze zorganizowanego systemu logistycznego.

Lokalizacja hurtowni

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, odległość (nie znaną) nowo tworzonej placówki handlowej od obsługiwanego przez nią obszaru możemy wyznaczyć za pomocą następującego wzoru:Gdzie:
x, y - współrzędne szukanego punktu lokalizacji nowej hurtowni
xi, yi - współrzędne obszaru i, który będzie obsługiwany przez tę nową placówkę


Wzór ten bywa rozszerzany o liczbę mieszkańców (mi) obszaru i.Można określić minimum funkcji:Wyznaczenie zmiennych decyzyjnych x i y następuje przez zróżniczkowanie względem nich funkcji Q i przyrównanie pochodnych do zera. Następnie, po odpowiednich przekształceniach, uzyskuje się wzory określające współrzędne hurtowni.Można też zamiast liniowego minimum odległości przyjąć minimum kwadratowe (tzn. poszukiwać minimum kwadratów odległości, dzięki czemu funkcja Q nie będzie zawierać pierwiastka kwadratowego).Przy zastosowaniu minimum kwadratowego odległości obliczymy optymalne zlokalizowanie hurtowni, uwzględniając położenie dostawców i odbiorców.Oznaczamy współrzędne r dostawców przez xi i yi oraz s odbiorców przez uj i vj, wielkość dostaw od poszczególnych dostawców do hurtowni przez pi, a z hurtowni do poszczególnych odbiorców przez qj.Funkcja celu Q, wyrażająca kwadraty odległości, której minimum poszukujemy , ma postać:Po zróżniczkowaniu tej funkcji względem x i y oraz przyrównaniu pochodnych do zera uzyskuje się następujące wzory wyznaczające współrzędne hurtowni:Bibliografia

  • T. Wojciechowski: Marketing i Logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995
  • C.Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
  • Magdalena Chałka: Kryteria lokalizacji hurtowni, Encyklopedia zarzadzania
ostatnia modyfikacja 30 marca 2017 r.