Kreator (informatyka) ang. wizard, setup assistant

Kreator - oprogramowanie stanowiące rodzaj interfejsu użytkownika. Poprzez zadawanie kolejnych pytań ułatwia ono wprowadzanie danych niezbędnych np. do konfiguracji dowolnego programu albo do wytworzenia cyfrowego dokumentu lub zbioru takich dokumentów. W drugim przypadku kreator jest rodzajem elektronicznego formularza. Dokładniej, kreator prezentuje użytkownikowi listę okien dialogowych, które prowadzą go przez szereg dobrze wyjaśnionych kroków. Zadania, które są złożone, rzadko wykonywane lub nieznane mogą stać się łatwiejsze do zrealizowania właśnie dzięki kreatorowi.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.