Krajowe środki płatnicze

Krajowe środki płatnicze - środki płatnicze obowiązujące dla danego kraju.

Spis treści

Regulacje prawne

Krajowe środki płatnicze reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Rodzaje

Do krajowych środków płatniczych w Polsce zaliczamy:
  • Walutę polską - polskie znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym;
  • Papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego wystawione w walucie polskiej (np. czeki, weksle).


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.