Koszty wyczerpania zapasów

Koszty wyczerpania zapasów - koszty utraconych możliwych korzyści, jakie przedsiębiorstwo mogłoby uzyskać gdyby posiadało odpowiedni zapas we właściwym miejscu i czasie. W efekcie byłoby w stanie w pełni zaspokoić popyt klientów, przez co osiągnęłoby prawdopodobnie większy zysk. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada odpowiednich zapasów, może to doprowadzić także do zakłóceń produkcji co skutkuje stratami.

PrzyczynyKoszty wyczerpania zapasów wynikają przede wszystkim z:
  • błędów w planowaniu produkcji;
  • złego oszacowania popytu;
  • nieskutecznego zarządzania procesami logistycznymi;
  • braku koordynacji w sferze produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia.


Zobacz też

Bibliografia

  • M.Kufel: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych, Akademia ekonomiczna, Wrocław 1990
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.