OPEX Przekierowano ze strony: Koszty utrzymania ang. operating expenditures, operating expenses

OPEX (wydatki operacyjne, koszty utrzymania) – typ wydatków, traktowanych jako Koszty utrzymania produktu, biznesu czy systemu. Wydatki typu OPEX określane są również jako wydatki ponoszone w związku z procesami użytkowania aktywów, a nie samymi aktywami. Czyli będą nimi wydatki związane z procesem produkcyjnym, ale wydatki na zakup maszyn lub ich przystosowanie do produkcji będą określone jako CAPEX.

Spis treści

Przykłady wydatków operacyjnych

Wydatki zaliczane do wydatków typu OPEX obejmują m.in.:

OPEX a CAPEX

Pojęciem powiązanym z OPEX jest CAPEX (ang. capital expenditures) który odnosi się do wydatków ponoszonych gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich użyteczności, a przez to także ich wartości. Przykładowo zakup serwerów i oprogramowania to CAPEX, natomiast wydatki na szkolenia czy zakup aktualizacji oprogramowania to OPEX.

Oto podstawowe różnice pomiędzy CAPEX a OPEX:

CAPEX OPEX
Definicja: Typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich użyteczności, a przez to także ich wartości. Typ wydatku, który odnosi się do kosztów operacyjnych czyli związanych z utrzymaniem produktu czy systemu.
Inne nazwy: Wydatki inwestycyjne (ang. capital expenditures, capital expenses). Wydatki operacyjne (ang. operating expenditures, operating expenses, revenue expenditures).
Traktowanie pod względem podatkowym: Nie jest wliczany do kosztów prowadzenia działalności i nie może być w pełni odliczony od podatku w okresie, w którym został poniesiony. Odpisaniu od podatku podlegają dopiero raty amortyzacyjne związane z aktywem, na rzecz którego wydatek został poniesiony. Jest traktowany jako koszt prowadzenia działalności i może zostać w pełni odliczony od podatku.
Traktowanie w rachunkowości: Wydatki ponoszone w związku z samymi aktywami. Wydatki związane z procesami użytkowania aktywów.
Znaczenie w zarządzaniu nieruchomościami: Wydatki ponoszone na zakup lub dostosowanie nieruchomości w celu osiągania korzyści. Wydatki związane z utrzymywaniem i użytkowaniem nieruchomości.
Przykłady: Zakup sprzętu produkcyjnego, zakup patentów, dostosowanie nieruchomości na potrzeby procesu produkcyjnego, naprawa maszyny, modernizacja maszyny. Wynagrodzenia, wydatki na utrzymanie maszyn, wydatki na media.


Uwagi

W języku polskim używa się odpowiedników: koszty (utrzymania) i nakłady (inwestycyjne). Pojęcia te mają znaczenie przy prowadzeniu księgowości, albowiem nakłady nie są wliczane do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, odliczana jest jedynie rata amortyzacyjna. Przykładowo zakup kserokopiarki to CAPEX, natomiast roczne wydatki na papier czy toner to OPEX.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.