Koszty produkcji

Koszty produkcji - ogół wydatków pieniężnych jakie firma ponosi w związku z prowadzeniem działalności związanej z finansowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.

Spis treści

Klasyfikacja kosztów

Koszty mogą stanowić narzędzie rachunku ekonomicznego, dotyczą analizy ex ante. Koszty rachunkowe (księgowe) nazywają się kosztami ex post. Koszty ex post i ex ante nazywa się rzeczywistymi kosztami ekonomicznymi.

 • Koszty księgowe - koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej, dlatego też noszą miano kosztów historycznych, obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne – amortyzację.
 • Koszty ukryte – koszty faktycznie nie ponoszone przez przedsiębiorstwo, które mogłoby one ponosić, gdyby wykorzystano je w innym możliwym zastosowaniu (koszt alternatywny).


Rodzaje kosztów

 • Koszty stałe - niezależne od wielkości produkcji
  • płace pracowników administracji i obsługi
  • Amortyzacja
  • koszty użytkowania ziemi, wynajmu lokali
  • koszty obsługi pożyczonego kapitału
  • kary z tytułu przeterminowanych zobowiązań


 • Koszty zmienne - zależne od wielkości produkcji
  • płace pracowników produkcyjnych
  • koszty surowców, materiałów, półproduktów
  • koszty energii, wody


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 19 października 2015 r.