Koszty magazynowania

Koszty magazynowania - koszty ściśle związane z działalnością i funkcjami jakie pełni magazyn.

Spis treści

Funkcje magazynu

Każdy magazyn spełnia dwie podstawowe funkcje:
 • składowania zapasów;
 • manipulacyjną, która polega na przyjęciu zapasów do magazynu, ich rozmieszczeniu oraz wydaniu.


Koszty magazynowania wiążą się z koniecznością utrzymywania zapasów w wypadku gdy istnieje duże zapotrzebowanie na produkt, lub gdy występuje mały popyt na dany towar. W obu przypadkach niezbędne jest utrzymywanie stałych zapasów w magazynach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada własny magazyn, to koszty są znacznie niższe niż w przypadku gdy zmuszone jest ono do wynajmowania powierzchni magazynowej i wnoszenia za nią opłat.

Elementy składowe kosztów magazynowaniaNa całość kosztów magazynowania składają się:
 • koszty zatrudnienia pracowników;
 • amortyzacja budynków a także amortyzacja wyposażenia;
 • koszty zużycia materiałów oraz przedmiotów nietrwałych;
 • koszty zużycia energii, a także paliw;
 • koszty remontów i naprawy budynków oraz wyposażenia;
 • ubezpieczenia;
 • straty i występujące ubytki;
 • koszty obsługi komputerowej;
 • koszty usług zewnętrznych (outsourcing);
 • inne koszty takie jak np.podatek od nieruchomości, koszty transportu i inne.


Wzór służący obliczeniu kosztów magazynowania:
 • Km=Mz*Sm


gdzie:

 • Km- koszty magazynowania;
 • Mz- przeciętny stan zapasów magazynowych;
 • Sm- wskaźnik kosztów magazynowania w % wartości zapasów.


PodziałKoszty magazynowania dzielą się na:

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.