Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie – efekt podziału Kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty te możemy odnieść jednoznacznie do poszczególnych nośników kosztów. Musi istnieć możliwość ich przypisania do konkretnych nośników kosztów na podstawie pomiaru lub dokumentacji bez żadnych dodatkowych kalkulacji oraz jest to opłacalne. Najczęściej do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty: wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych wraz z narzutami, materiałów podstawowych oraz usług obcych takich jak obróbka obca.

Dyskusyjne jest zaliczanie niektórych pozycji kosztów do tej kategorii. Na przykład:
  • koszty zakupu nie powinny być traktowane jako bezpośrednie. Jeżeli do kosztów zakupu zalicza się transport materiałów to nie można ustalić jednoznacznie jaka część transportu odnosi się do materiałów zużytych na konkretny nośnik. Aby obliczyć koszty zakupu przypadające na dany rodzaj materiałów należy dokonać dodatkowych kalkulacji.
  • koszty materiałów podstawowych oraz koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych rozliczane w kalkulacji współczynnikowej. Kalkulacja współczynnikowa dzieli wartość zużycia czynników produkcji na poszczególne wyroby w stosunku do norm technologicznych i ilości produkcji. Stąd prowadzenie dodatkowych kalkulacji wyklucza tę pozycję z grupy kosztów bezpośrednich.

Uwagi

Najczęściej popełniane błędy w definicji kosztów bezpośrednich to określanie ich, że są to koszty bezpośrednio przypisane do nośników kosztów. Tautologia.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.