Koszty administracji Przekierowano ze strony: Koszty administracyjne ang. administrative costs, administration expenses, administration costs

Koszty administracji (koszty administracyjne) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy[1]. Kosztami administracyjnymi są również koszty odsetek od kapitału obcego.

Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych

Jest to wskaźnik informujący o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży. Wyznacza się go jako udział kosztów administracyjnych w sprzedaży netto i wyrażony jest wzorem:

Wkka = Ka / Sn

gdzie:
  • Wkka – wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych,
  • Ka – koszt administracyjne,
  • Sn – sprzedaż netto.


Jeżeli wartość wskaźnika jest zbyt wysoka może to oznaczać, że koszty administracyjne są zbyt duże. Wskaźnik powinien zawierać się w przedziale od 0,10 do 0,15 ogółu kosztów do których zaliczane są także wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych[2].

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.