Koszt zmienny ang. variable cost

Koszt zmiennyKoszt, który zmienia się wraz ze zmianami wolumenu produkcji[1]. Koszty zmienne są to nakłady przedsiębiorcy związane bezpośrednio z produkcją. Ich poziom zależy wprost od rozmiarów produkcji. Tak więc wynoszą zero, gdy nic się nie produkuje, rosną wraz ze zwiększaniem się rozmiarów produkcji i spadają wraz ze zmniejszaniem się produkcji.[2].

Spis treści

Ujęcie matematyczne

Koszt zmienny obejmuje więc te wszystkie rodzaje nakładów w przedsiębiorstwie, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. Tak więc koszty całkowite równają się sumie kosztów stałych i kosztów zmiennych, co można zapisać:

Koszty stałe, zmienne i koszt całkowity.TC = TFC + TVC

gdzie:
  • TC - koszt całkowity,
  • TFC - koszty stałe,
  • TVC - koszty zmienne.


Koszty zmienne są ujmowane i kontrolowane w przekroju produktów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.