Koszt stały (ITIL) ang. fixed cost

Koszt stały - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) koszty, które nie zmieniają się w zależności od wykorzystania usługi informatycznej, na przykład: koszty sprzętu komputerowego.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.