Koszt utraconych korzyści (ITIL) Przekierowano ze strony: Koszt alternatywny (ITIL) ang. opportunity cost

Koszt utraconych korzyści (koszt alternatywny, koszt utraconych możliwości) - koszt rozważany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) jako pomoc w celu podjęcia decyzji o wyborze wariantu inwestycyjnego. Koszt utraconych możliwości reprezentuje przychód, który byłby wygenerowany w przypadku innego sposobu wykorzystania zasobów. Na przykład kosztem alternatywnym zakupu nowego serwera może być brak doskonalących usługę działań, na które można by było ponieść te wydatki. Analiza kosztów alternatywnych używana jest jako część procesu decyzyjnego, ale w sprawozdaniu finansowym koszt alternatywny nigdy nie jest traktowany jako koszt rzeczywisty.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.