Korekta kierunku działań (ITIL) ang. course corrections

Korekta kierunku działań - zmiana planu lub czynności, która już trwa, w celu zapewnienia, iż zostaną osiągnięte cele. Korekta kierunku działań jest wykonywana w rezultacie monitorowania postępu planu lub czynności.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.