Kontrola jakości (MSP) ang. quality control

Kontrola jakości - proces monitorowania konkretnych wyników (efektów) w celu stwierdzenia, czy są one zgodne ze stosownymi standardami, i określenia sposobów eliminowania przyczyn niesatysfakcjonujących osiągnięć.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.