Kontrakt (ITIL) ang. contract

Kontrakt - prawnie wiążąca umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami.[1]

Zobacz też

umowa

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 12 października 2015 r.