Kontener (transport)

Kontener – zazwyczaj metalowa skrzynia, o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, służąca do przewozu drobnicy (zapakowanej zazwyczaj w opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europaletach).

Ujednolicenie kontenerów pozwala przyspieszyć operacje przeładunku oraz stosować wyspecjalizowany sprzęt. Kontener chroni również przewożony ładunek przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi. Popularność tej metody transportu ładunków sprawiła, że w typowym szkielecie kontenera transportowane są także np. cysterny czy ładunki jednostkowe.

WymiaryTyp Długość zew. mm Długość wew. mm Szerokość zew. mm Szerokość wew. mm Wysokość zew. mm Wysokość wew. mm Maksymalna masa ton Kubatura wew. m
1AA1219211998243823302591235030,4865,7
1A1219211998243823302438219730,4861,4
1AX121921199824382330< -30,48 -
1BB91258931243823302591235025,448,9
1B91258931243823302438219725,445,7
1BX9125893124382330< -25,4 -
1CC60585867243823302591235020,3232,1
1C60585867243823302438219720,3230
1CX6058586724382330< -20,32 -
1D29912802243823302438219710,1614,3
1DX2991280224382330< -10,16 -


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.