Konsultant

Konsultant – osoba zawodowo zajmująca się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie (np. zarządzaniu personelem, marketingu, finansach, reklamie). Główne zadania konsultanta to:
 • rozpoznanie i badanie problemu,
 • udzielenie pomocy we wdrożeniu rozwiązań.

Spis treści

Sposoby działania konsultantaKonsultant może świadczyć swoje usługi na rzecz osób prywatnych lub instytucji. Jego praca może mieć charakter:
 • wewnętrzny - wówczas konsultant działa wewnątrz organizacji, a z jego konsultacji mogą korzystać różne działy firmy;
 • zewnętrzny - oznacza to, że konsultant jest osobą zatrudnioną spoza organizacji, a z jego działalności korzysta się doraźnie (zwykle za opłatą).
Zazwyczaj konsultant nie jest pracownikiem etatowym swojego klienta, lecz prowadzi działalność na własny rachunek lub jest pracownikiem firmy doradczej (konsultingowej), świadcząc usługi dla większej liczby klientów. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zapotrzebowanie klienta na poradę występuje okresowo (np. doradztwo podatkowe, IT). Konsultant udzielający porad w dziedzinie doskonalenia umiejętności zawodowych jest nazywany Coachem.

Role konsultantaPodstawowe role pełnione przez konsultanta to:
 • badacz - poszukuje głównych przyczyn konfliktów, problemów oraz bada ich skutki, a także to, w jaki sposób wpływają one na relacje z klientem;
 • pomocnik - jedna z osób w zespole, która pomaga rozwiązywać problemy i Konflikty;
 • obserwator - jego zadanie polega na śledzeniu zadań, zbieraniu informacji i przekazywaniu ich kierownictwu. Inni mogą go posądzać o tzw. "donoszenie";
 • doradca - wskazuje na problemy, które zaistniały i sam podejmuje się je rozwiązać. Zajmuje sie również problemami kierownictwa i ma wpływ na podejmowane decyzje w firmie;
 • sędzia - jak sama nazwa wskazuje, pełni on rolę osądzającego, rozpatruje zdarzenia i fakty oraz na ich podstawie wnioskuje na temat słabych i mocnych stron dotyczących funkcjonowania jednostki;
 • lider - osoba uznana przez zespół, może stać się tzw. "szefem". Wykonuje zadania doradcy. Jest to nieformalne przyjęcie funkcji kierownika zespołu[1];
 • trener - pełni funkcje doradcy, pomocnika kierowników, a jego zadaniem jest nauczyć i przeszkolić osoby do pracy z odpowiedniej dziedziny.


Podział konsultantówKonsultantów można podzielić m.in. w następujący sposób:
 • konsultant strategiczny - pracuje nad opracowaniem i ulepszeniem strategii organizacji;
 • konsultant do spraw HR - kompetentny w zakresie procesu zatrudnienia i zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 • konsultant internetowy - specjalista w zakresie używania Internetu, który jest bieżąco z nowymi i zmienionymi możliwościami sieci;
 • konsultant do spraw PR - zajmuje się kwestiami związanymi z public relations o charakterze zewnętrznym dla organizacji;
 • konsultant do spraw marketingu - jego zadania obejmują sprawy dotyczące rozwoju produktu oraz marketingu.


Wybór odpowiedniego konsultantaOsobowość i charakter są zwykle kluczowym kryterium w wyborze konsultanta. Klient, rozmawiając z konsultantem, nie jest zainteresowany historią firmy, lecz samą osobą konsultanta, który "sprzedaje on siebie" (w związku z czym pierwsze wrażenie jest tutaj najważniejsze). Pierwsze kilka minut decyduje o dalszej współpracy; ryzyko i obawy klienta mijają, gdy bliżej poznaje konsultanta. Z kolei zadaniem konsultanta jest zebranie jak najwięcej informacji, aby wiedzieć jak najskuteczniej pozyskać klienta.

Odczucia klientów przy usługach świadczonych przez konsultantówOdczucia klientów przy usługach świadczonych przez konsultantów to:
 • ryzyko osobiste - udostępnienie informacji innej firmie daje pewnego rodzaju niepewność, możliwość utraty dotychczasowych opinii oraz straty czasu;
 • poczucie niepewności - występuje dopóki zlecający nie przekona się, że konsultant postępuje zgodnie z jego zamierzeniem, czyli broni jego interesów;
 • sceptycyzm - klient jest zrażony już tego typu usługami i do każdej kolejnej będzie podchodził ostrożnie i rozważnie;
 • troska - o to, czy konsultant poradzi sobie z naszym problemem, znajdzie jakieś rozwiązanie oraz czy potraktuje klienta poważnie i specjalny sposób;
 • poczucie zagrożenia - konsultant może przekroczyć obszar, za który już odpowiadają zlecający, co może się wiązać z utratą posiadanego stanowiska.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.