Konflikt społeczny

Konflikt społeczny – proces wzajemnego oddziaływania na siebie podmiotów. W procesie tym występuje świadomość faktycznej lub wyimaginowanej niezgodności celów i interesów zmierzających do wymuszenia zmiany podjętych lub zamierzonych działań drugiej strony lub do zaskoczenia przeciwników. Konflikt może pełnić funkcję instrumentalną, wówczas służy niejednokrotnie jako narzędzie do wymuszenia zmiany sposobu działania. W definicji tej konflikt ujmowany jest jako proces interakcji (tzn. wzajemnych działań stron na siebie). Jeśli element ten nie wystąpi, to nie można mówić o konflikcie. Jednak nie można zapominać, że nie każde oddziaływanie stron na siebie można od razu uznać za konflikt.

Inne terminyPojęcie konfliktu społecznego dosyć często używane jest zamiennie z pojęciami takimi jak:
  • sprzeczność;
  • przeciwieństwo;
  • niezgodność.


Wyrażenie to widoczne jest zwłaszcza w pracach, w których konflikt społeczny ujmowany jest w sposób strukturalny (tzn. jako rezultat zróżnicowań lub niezgodności występujących w obrębie struktury społecznej). Przykładowo, Walter Isard i Christine Smith konflikt ujmują jako sprzeczność, niezgodność (termin konflikt interesów oznacza tu w istocie sprzeczność lub niezgodność interesów). Również w socjologii określonej jako marksistowska dosyć często zamiast o sprzeczności mówi się o konfliktach interesów. W świetle przedstawionych wyżej ustaleń terminologicznych sformułowanie tego typu jest niewłaściwe: sprzeczność interesów może prowadzić do wybuchu konfliktu społecznego, nie jest jednak z nim tożsama.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.