Konfiguracja (MSP) ang. configuration

Konfiguracja - ogólny termin używany do opisania grupy produktów lub elementów, które wspólnie umożliwiają dostarczenie produktu lub usługi, albo są rozpoznawalnym komponentem danego produktu lub usługi. Konfiguracja (danego produktu/usługi) może być również obiektem (elementem) konfiguracji większej konfiguracji (szerszego produktu/usługi).[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.