Komputerowe systemy zarządzania zapasami

Komputerowe systemy zarządzania zapasami - programy umożliwiające optymalizację poziomu i struktury zapasów przy utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia procesów produkcji i obrotu towarowego. Programy obsługujące i wspomagające procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną jak i hurtową. Posiadają szeregi mechanizmów wspomagających szybki dostęp do potrzebnych danych dzięki czemu umożliwiają sprawną obsługę sprzedaży.

CharakterystykaDo niedawna technologie informatyczne nie wspomagały realizacji strategii. Oprogramowanie trudno było dostosowywać do potrzeb użytkownika, a firmy często musiały zmieniać sposób prowadzenia działalności, aby dopasować się do sposobów działania wbudowanych w programy komputerowe. Łączenie różnych aplikacji nie było łatwym zadaniem. Systemy gospodarowania zasobami powodowały, że przedsiębiorstwa musiały dopasowywać swoje metody prowadzenia działalności do wymogów systemu komputerowego.

Ulepszenia w architekturze opro­gramowania i narzędzi projektowych przekształciły technologię informatyczną w znacznie lepsze narzędzie wspierające strategię. Obecnie o wiele łatwiej jest dostosować oprogramowanie do unikalnej pozycji strategicznej firmy.

FunkcjeGłówne funkcje nowoczesnego systemu zarządzania zapasami:
 • operacje magazynowe są w pełni zintegrowane z pozostałymi procesami biznesowymi firmy;
 • możliwość sprawowania ścisłej kontroli nad przesunięciami i przechowywaniem materiałów w Magazynach;
 • możliwość utrzymywania kosztów dystrybucji na minimalnym poziomie, maksymalizując równocześnie stopień zadowolenia klientów;
 • pozwala zaprojektować układ magazynu w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał wymagania firmy;
 • pełna kontrola wszystkich operacji magazynowych;
 • powiązanie obsługi magazynu z innymi procesami w firmie, zwłaszcza w zakresie sprzedaży, księgowości i logistyki;
 • możliwość sprawdzenia wszystkich informacji związanych z towarem pojawiającym się w magazynie od momentu przyjęcia do momentu wydania;
 • szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżących stanach magazynowych;
 • obniżenie kosztów magazynowania poprzez optymalizację stanów magazynowych.


Bibliografia

 • M. Tyrańska: Zarządzanie zapasami produkcyjnymi. Planowanie potrzeb materiałowych, AE Kraków, Kraków 1999
 • A. Weselik: Zarządzanie gospodarką magazynową, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1997
 • Krzysztof Woźniak: Komputerowe systemy zarządzania zapasami, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.