Kompetencje społeczne ang. social competence

Kompetencje społeczne - udowodniona zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym). Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii. W języku potocznym wyrażenie kompetencje społeczne kojarzy się z umiejętnością życia wśród ludzi, w tym współpracy z innymi. W niektórych kontekstach kompetencje społeczne rozumie się też jako umiejętności interpersonalne.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.