Kompetencje organizacji ang. competence of the corporation

Kompetencje organizacji – posiadanie przez organizację możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych[1]. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych[2]. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.

Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji[3], czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję.

Zobacz też

Bibliografia

  • Kompetencje organizacji na Wikipedii pl
  • Bratnicki K.: Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2000
  • Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007
  • G. Hamel, C.K. Prahalad: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999
  • G. Hamel, C.K. Prahalad: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 1990
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.