Komitet sterujący IT (ITIL) ang. IT steering group, ISG

Komitet sterujący IT (komitet strategii IT, komitet sterujący ds. informatyki) - formalna grupa w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) odpowiedzialna za zapewnienie, że strategie i plany biznesu oraz dostawcy usług IT są ściśle powiązane. Komitet sterujący IT (ang. ISG) składa się z doświadczonych przedstawicieli organizacji biznesowej i dostawcy usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.