Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stała komisja senacka utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska.

Cele i zadania

Przedmiotami działania komisji są:
 • produkcja rolnicza;
 • przetwórstwo artykułów rolnych;
 • ochrona środowiska i kształtowanie środowiska;
 • ochrona zasobów naturalnych;
 • gospodarka wodna;
 • leśnictwo i gospodarka leśna;
 • łowiectwo;
 • edukacja ekologiczna;
 • gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska;
 • atomistyka i ochrona radiologiczna;
 • współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej;


Zobacz też

Nadzór środowiskowy

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.