Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Ochrony Środowiska - wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Cele i zadaniaPrzedmiotem działania tej komisji były:
  • ochrona środowiska i kształtowanie środowiska;
  • ochrona zasobów naturalnych;
  • gospodarka wodna;
  • leśnictwo i gospodarka leśna;
  • łowiectwo;
  • edukacja ekologiczna;
  • gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska;
  • atomistyka i ochrona radiologiczna;
  • współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej;


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 17 października 2015 r.