Kodyfikacja wiedzy

Kodyfikacja wiedzy – zebranie w jednolitą, usystematyzowaną i opartą na wspólnych zasadach całość informacji (wiedzy), potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem kodyfikacji wiedzy jest ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy organizacji. Realizuje się to poprzez takie przetworzenie i usystematyzowanie posiadanych informacji, aby można je było łatwo odnaleźć, zrozumieć i przyswoić. Dane powinny być zapisane w określonym formacie, a dostęp do nich możliwie prosty dla wszystkich upoważnionych do tego osób.

Dyrektor Brain & Company, Thomas Tierney oraz profesorowie Harvard Business School, Morten T. Hansen i Nitin Nohria, pod koniec lat 90. XX wieku, zaproponowali podział sposobów zarządzania wiedzą w firmie. Obejmował on dwie strategie:Różnice między tymi podejściami można dodatkowo wyjaśnić, omawiając procesy uczenia się w organizacji (Heijst i in., 1998: 20-23). Najprostszym scenariuszem jest indywidualne uczenie się: zbieranie własnych doświadczeń i wyciąganie z nich wniosków. W tym przypadku wiedza nie jest jednak systematycznie gromadzona ani udostępniana, pozostaje własnością pojedynczego pracownika. Bardziej rozbudowanym procesem jest uczenie się przez komunikację: dzielenie się doświadczeniami z innymi pracownikami, pozwalające na zespołowe wyciąganie wniosków i wykorzystywanie wiedzy przez wiele osób. Odpowiada ono strategii personalizacji wiedzy, w której eksperci przekazują zdobytą wiedzę w interakcjach z uczestnikami organizacji. Najbardziej złożone jest wykorzystywanie bazy wiedzy, repozytorium – odpowiednik 'strategii kodyfikacji'. Pracownik spisuje swoje doświadczenia w dokumentach, które trafiają do papierowego lub elektronicznego archiwum. Te osoby mogą dotrzeć do wiedzy, gdy może być ona przydatna w ich pracy. Spisana wiedza pozostaje własnością organizacji i podlega ochronie – staje się niezależna od pracownika i nie będzie utracona nawet, gdy ten odejdzie z organizacji. Takie podejście wymaga stworzenia archiwum, bazy wiedzy lub inaczej nazywanej formy pamięci organizacyjnej – miejsca przechowywania i udostępniania wiedzy, wraz z odpowiednimi systemami i procedurami gromadzenia i ochrony tych zasobów."[1]

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.