Zapis znanego błędu (ITIL) Przekierowano ze strony: Known error record (ITIL) ang. known error record

Zapis znanego błędu - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang ITIL Service Operation) zapis zawierający informacje o znanych błędach. Każdy zapis znanego błędu dokumentuje cykl życia znanego błędu, w tym status, przyczyny i obejście. W niektórych wdrożeniach znany błąd jest udokumentowany za pomocą dodatkowych pól w zapisie problemu.[1]

Uwaga

Zapisy są dowodem na to, że czynności zostały wykonane. Zapisy mogą mieć formę papierową lub elektroniczną - na przykład, sprawozdanie z audytu, zapis incydentu lub protokół z posiedzenia.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.