Znany błąd (ITIL) Przekierowano ze strony: Known error (ITIL) ang. known error

Znany błąd - problem w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), który ma udokumentowaną przyczynę źródłową i obejście. Znane błędy są tworzone i zarządzane przez proces zarządzania problemami w trakcie całego ich cyklu życia. Znane błędy mogą być również zidentyfikowane przed programistów lub dostawców.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.