KCS Principles Certification Przekierowano ze strony: Knowledge-Centered Support Principles Certification

KCS Principles Certification (Knowledge-Centered Support Principles Certification, HDI Podstawy zarządzania wiedzą według standardu KCS) – szkolenie, mające na celu przekazać liderom, menedżerom i dyrektorom informacje jak zarządzać wiedzą by w efekcie podnosić wydajność centrum wsparcia. Uczy jak wzmacniać zasoby o wiedzę specjalistyczną, poprzez właściwe motywowanie zespołów, przywództwo i dobór ról w centrum wsparcia. Szkolenie oparte jest na standardzie Knowledge-Centered Support.

Spis treści

Knowledge-Centered Support

Knowledge-Centered Support (KCS) jest metodyką, a także zbiorem praktyk i procesów, które wspierają zarządzanie wiedzą, postrzeganą jako kluczowy zasób organizacji wsparcia technicznego. Jest ona dostarczana od 1992 roku przez Consortium for Service Innovation. Założeniem metodyki było zdobywanie, strukturalizacja i ponowne wykorzystywanie wiedzy we wsparciu technicznym. Przedmiotem metodyki KCS jest z kolei:
 • tworzenie treści jako produktu ubocznego podczas rozwiązywania problemów
 • wypracowywanie jakości dostarczanej treści w oparciu o zapotrzebowanie
 • nagradzanie uczenia się, współpracy, dzielenia się i doskonalenia


Knowledge-Centered Support jest strategią zarządzania wiedzą dla organizacji wsparcia i organizacji usługowych. Definiuje zbiór zasad i praktyk, które umożliwiają organizacjom podnoszenie poziomu usług dla użytkowników, polepszanie efektywności operacyjnej i zwiększanie wartości organizacji wsparcia z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

KCS rozszerza model ITIL przez zdefiniowanie strategii identyfikacji, strukturalizacji i ponownego wykorzystywania wiedzy w Service Desk. Zarządzanie usługami wymaga, aby wiedza była skutecznie wykorzystywana w procesach zarządzania incydentami i zarządzania problemami. KCS definiuje jak integrować zarządzanie wiedzą z tymi procesami.

Certyfikacja i szkolenie

Do odpowiedniego egzaminu HDI przygotowuje analogiczne szkolenie, którego zakres obejmuje:
 • wprowadzenie do standardu KCS
 • model KCS
 • spójność standardu KCS z celami biznesowymi
 • aktualność treści
 • role i zakresy odpowiedzialności
 • przebieg procesu
 • zapewnienie efektywności
 • przywództwo i motywacja
 • komunikacja w procesie
 • wymagania technologiczne
 • mapa wdrożenia


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.