Knowledge-Centered Support Principles

Certified Knowledge Management Foundation: KCS Principles - Certyfikat potwierdzający, że legitymujący się tym certyfikatem profesjonalista posiada znajomość metodyki Knowledge-Centered Support, jako zestawu praktyk umożliwiających zarządzanie wiedzą jako kluczowym zasobem centrum wsparcia. Certyfikat ten potwierdza, że profesjonalista posiada także wiedzę na temat praktycznej implementacji metodyki zapewniając, że wiedza jest przechwytywana, strukturalizowana i ponownie wykorzystywana z wykorzystaniem procesu zarządzania wiedzą.

Spis treści

Knowledge-Centered Support

Knowledge-Centered Support (KCSSM) jest metodyką, która jest przeznaczona do zarządzania wiedzą, postrzeganą jako kluczowy zasób organizacji wsparcia technicznego. Metodyka ta została opracowana w 1992 roku przez Consortium for Service Innovation i jest z sukcesem rozwijana po dzień dzisiejszy. Metodyka KCSSM to zestaw najlepszych praktyk obejmujących ujawnianie, przechwytywanie, strukturalizacja i ponowne wykorzystanie wiedzy powstającej w trakcie udzielania wsparcia technicznego.

KCSSM rozszerza model ITIL przez zdefiniowanie strategii identyfikacji, strukturalizacji i ponownego wykorzystywania wiedzy w service desk. Zarządzanie usługami wymaga, aby wiedza była skutecznie wykorzystywana w procesach zarządzania incydentami i zarządzania problemami. KCSSM definiuje jak integrować zarządzanie wiedzą z tymi procesami.

Szkolenie

W oparciu o standard KCSSM organizacja HDI przygotowała szkolenie Knowledge Management Foundation: KCS Principles. Szkolenie to uzyskało certyfikat KCS Aligned v5 wydawany przez organizację Consortium for Service Innovation. Certyfikat ten potwierdza, że szkolenie jest spójne z najnowszą, piątą wersją standardu KCSSM. Szkolenie obejmuje szeroki zestaw zagadnień począwszy od omówienia podstaw metodyki (t.zw. proces podwójnej pętli), poprzez przekazanie wiedzy na temat efektywnych sposobów zarządzania pracownikami uczestniczącymi w procesie zarządzania wiedzą, aż po zasady implementacji metodyki KCSSM. W szczególności szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
 • omówienie korzyści, jakie przynosi implementacja metodyki w centrum wsparcia
 • omówienie podstawowego modelu metodyki
 • omówienie zasady migracji wiedzy do użytkownika
 • identyfikację istotnych ról w procesie i określenie wymaganych kompetencji
 • omówienie metod oceny efektywności procesu zarządzania wiedzą
 • omówienie metod oceny efektywności pracowników oraz metod ich motywowania
 • omówienie zasad komunikacji z otoczeniem zespołu
 • wymagania dotyczące systemów wspierających działanie procesu zarządzania wiedzą
 • przegląd zasad implementacji metodyki.


Szkolenie Knowledge Management Foundation: KCS Principles przygotowuje do zdania egzaminu certyfikującego Knowledge Management Foundation: KCS Principles.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • HDI® is a registered trade mark of United Business Media LLC. HDI® is a part of UBM TechWeb, a division of UBM LLC;
 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.